Hedebonden -og det hårde liv med sandflugt

Livet på heden var meget hårdt. Hedebonden opdyrkede den meget næringsfattige jord, og på de områder, hvor der ikke kunne dyrkes, blev lyngheden brugt til afgræsning, der blev slået lynghø til foder og brændsel, og tørven blev gravet til brændsel. I midten af 1700-tallet kom nogle midttyske familier til Danmark for at opdyrke heden. Nogle af dem slog sig ned som de såkaldte kartoffeltyskere. Det var et barskt liv på den vindblæste og vilde hede. Alle ressourcer blev udnyttet for at kunne opretholde tilværelsen.